Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Baba-Mamavilág Webáruház – Balogh Éva Egyéni Vállalkozó cég (székhely: 1238 Budapest, Hold u.7., adószám: 68070333-1-43), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Baba-Mamavilág Webáruház – Balogh Éva Egyéni Vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 1238 Budapest, Hold u. 7.

A szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@baba-mamavilag.hu

Adószáma: 68070333-1-43

Telefonszámai: +36 30 710 19 80

Adatvédelmi nyilvántartási száma: 51177342

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: EZIT Tárhelyszolgáltató. Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22, Adószám: 23493474-2-41

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Adatkezelési szabályok

Az adatkezelés módjáról az alábbi linken érhető el részletes leírás: https://baba-mamavilag.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webshop termékei megvásárolhatók személyesen és házhoz szállítási móddal egyaránt. A házhozszállítás díjáról a szállítási feltételek oldalunkon található részletes leírás: https://baba-mamavilag.hu/szallitasi-feltetelek

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a

Termékekről fotót jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

A termék a kosár gombbal választható ki. A vásárlás befejeztével a kosár gombra kattintva a rendszer összesíti a vásárlásokat, tételesen feltüntetve minden termék értékét, valamint a szállítási költséget. Utánvét esetében a rendszer lehetőséget ad ennek hozzáadására. A termékeknek nincs rejtett költségük, az oldalon található árak a mérvadók. A rendelés összesítése végén, a fizetés gomb visz el a fizetési módok választásához. Személyes átvételnél nincs szállítási költség. A házhoz szállítások esetében a termék súlyától függ a szállítási költség. A rendszer ezt automatikusan kiszámolja és összegezi. A teljes költség átutalása, és a beérkezése esetén kerül sor a termék csomagolására és a futárszolgálatnak történő átadásra.

A Webáruház üzemeltetője nagy hangsúlyt helyez a gyors és hatékony szállításra.

A Webshop üzemeltetője fenntartja a jogot a hibás elírásokból eredő árkorrekcióra. Ezen tétel csak nagyon nyilvánvaló és különleges eseteket foglal magában: rendszerhiba okán keletkező, 0 vagy irreálisan alacsony árak véletlenszerű generálódása esetén.

A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

Fizetési feltételek

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL: Készpénzzel a helyszínen. Csak személyes átvétel esetén!

ELŐRE UTALÁSSAL: Balogh Éva CIB Bank 107005295789824551100005. Az összeg beérkezése után kerül szállításra a termék.

UTÁNVÉT: a szállítási költségen felül 600 Ft kerül kiszámlázásra.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása a vételár beérkezésétől kezdődik. A Webshop Üzemeltetője a vételár beérkezésétől számított legkésőbb 48 órán belül csomagolja és a futár részére átadja a terméket. Kivételt képez ez alól a hét végi rendelés, és a munkaszüneti napokon feladott rendelés.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlásának menete az alábbi linken érhető el részletesen: https://baba-mamavilag.hu/elallasi-jog/

Garancia, jótállás

Új Termékeinkre 12 hónap jótállást vállalunk, a másodosztályú termékek esetében a jótállás nem érvényesíthető. Meghibásodás esetén a garancialevélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

Bármilyen Panasz esetén az alábbi módokon léphet a Felhasználó kapcsolatba velünk:

Telefon: +36 30 710 19 80

E-mail: rendelés@baba-mamavilag.hu VAGY info@baba-mamavilag.hu

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2020 január 01.